Nye tider

VELKOMMEN til den nye hjemmeside her i Sdr. Stenderup.

Vi håber I vil synes lige så godt om den som vi gør. Husk at registrer jer som bruger så I kan kommentere og være med til at gøre hjemmesiden levende.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp så kontakt Mette eller Marianne – kontakt oplysninger finder I under Beboerforeningen og Bestyrelsen.

Flextur

Kolding Kommune har indført Flextur i hele kommunen. Flextur er en særlig form for kollektiv trafik uden stoppesteder og køreplan, som har til hensigt at supplere den almindelige kollektive trafik.

Ordningen fungerer på den måde, at du bestiller en vogn fra fx din bopæl til en ønsket destination. Du må ikke kun rejse internt i Kolding by, og du kan kun rejse i Kolding Kommune. Turen koster 3,5 kr. pr. km, dog mindst 35 kr. Indtil 15. maj 2014 gælder dog en særlig introduktionspris på 2,50 kr. pr. km, dog minimum 35 kr.

Du må gerne medtage op til 3 gæster på Flextur. Alle personer skal stige på og af, på samme adresse som dig, da bilen ikke gør ekstra stop undervejs. Medrejsende rejser med til ½ pris.

FlexUng
Er du i besiddelse af et Ungdomskort kan du rejse til halv pris. Dvs. at taksten i introperioden så er 1,25 kr. pr. km, dog minimum 17 kr. for en tur.

For at kunne drage fordel af FlexUng-ordningen skal du tilmelde dig denne. Det gør du ved at sende en mail til trafik@kolding.dk med følgende oplysninger:

navn
adresse
CPR-nummer
mobiltelefonnummer
udløbsdato for Ungdomskort
kopi af Ungdomskort

Du vil modtage en SMS, når din tilmelding er indtastet i Flextur-systemet, og du dermed kan bruge ordningen.

Du kan læse mere om Flextur på Sydtrafiks hjemmeside www.Sydtrafik.dk under Flextrafik.

Flextrafik_folder_Kolding

FlexUng_folder_Kolding

 

2013 er gået …

… og vi takker for den store opbakning der har været til vores arrangementer.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen i 2014 - så hold allerede nu øje med hjemmesiden og/eller Bjert-Stenderup avisen – hvor vi vil annoncere i god tid inden et nyt arrangement

Rigtig godt nytår til jer alle

Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening